Previous slide
Next slide

Har du trygdrett?

Mange lurer på om de har krav på å få dekket deler av tannlegeutgiftene fra trygden. Svaret er at i utgangspunktet skal den voksne delen av befolkningen selv betale for behandling hos tannlege. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi helt eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade.

Den enkelte tannlege er ansvarlig for å vurdere hvorvidt en bruker har krav på stønad eller ikke, og tannlege må kunne dokumentere sine vurderinger. Dersom du lurer på om du har krav på trygderefusjon på tannbehandling anbefales det at du går igjennom en førstegangsundersøkelse hos oss. En slik undersøkelse vil i de aller fleste tilfeller være nok til å avdekke om du har rettigheter til trygderefusjon ved tannbehandling eller ikke.

Etter folketrygdlovens § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende tilstander/tilfeller (dette er ikke utfyllende kriterier):

1: Sjelden medisinsk tilstand (visse sjeldne sykdommer)
2: Leppe-kjeve-ganespalte
3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen forøvrig
4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
7: Tannutviklingsforstyrrelser
8: Bittanomalier
9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
(tanngnissing/syreskader)
10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
13: Tannskade ved ulykke som ikke er yrkesskade
14: Manglende evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i overkjeven